RETOUR ZENDEN

Retouren procedure

Wanneer u artikelen retour wilt sturen, verzoeken wij u van tevoren contact op te nemen met onze klantenservice via het serviceformulier of met onze klantenservice, tel 0515-331200. Onze klantenservice is bereikbaar op maandag van 13:00 - 17:30 uur, op dinsdag t/m vrijdag van 09:00 - 17:30 uur en op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur.

Na contact met onze klantenservice kunt u de artikelen retour sturen naar ons:

De Grote Speelgoedwinkel
T.a.v. Internetbestellingen
't Noard 3
8731 BB Wommels

Let op: Wij kunnen uw retourzending sneller en eenvoudiger verwerken wanneer u uw gegevens volledig op het serviceformulier heeft ingevuld.

Een kapot product ontvangen?

Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door De Grote Speelgoedwinkel kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Indien mogelijk biedt u ons het defect product aan in de originele verpakking.

Een verkeerd product ontvangen?

Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door De Grote Speelgoedwinkel kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, onder voorwaarde dat de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.

Via het postkantoor

Stuur altijd uw artikelen retour via het postkantoor, dan ontvangt u een verzendbewijs en is het mogelijk om de retourzending na te zoeken. De Grote Speelgoedwinkel neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. Postkantooradressen vindt u hier.

Retourtermijn

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

Retour adres:
De Grote Speelgoedwinkel
't Noard 3
8731 BB Wommels

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.